جستجو
English
نقشه سایت
تماس با ما
صفحه اصلی
Skip Navigation Links
اساتید  
لینک های مفید  
دوره مربیگری  
موسیقی درمانی  
آموزش موسیقی به والدین  
پایان دوره سازهای تخصصی  
 
 
 
 
 
  برنامه کلاس های ارف - ترم تابستان 1398 مربیان ارف - ترم تابستان 1398
 
 
 
عنوان کلاسگروه سنیروز و ساعت کلاسوضعیت کلاستوضیحات
آمادگی 5نیمه دوم 95شنبه : 13:30-12:30
آمادگی 5نيمه اول 95 دوشنبه : 13:30-12:30
آمادگی 5نیمه دوم 95سه شنبه : 15:00-14:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95شنبه : 15:30-14:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95یکشنبه : 17:30-16:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95دوشنبه : 15:30-14:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95سه شنبه : 15:30-14:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95چهارشنبه : 15:30-14:00
آمادگی 4نیمه دوم 94 - نیمه اول 95پنجشنبه : 12:00-10:30
آمادگی 3نیمه دوم 93 - نیمه اول 94شنبه : 17:30-16:00
آمادگی 3نیمه دوم 93 - نیمه اول 94یکشنبه : 17:30-16:00
آمادگی 3نیمه دوم 93 - نیمه اول 94سه شنبه : 17:30-16:00
آمادگی 3نیمه دوم 93 - نیمه اول 94چهارشنبه : 17:30-16:00
آمادگی 3نیمه دوم 93 - نیمه اول 94پنجشنبه : 12:00-10:30
آمادگی 1 و 2 - اول دبستاننیمه دوم 92 - نیمه اول 93یکشنبه : 20:00-18:00
آمادگی 1 و 2 - اول دبستاننیمه دوم 92 - نیمه اول 93دوشنبه : 20:00-18:00
آمادگی 1 و 2 - اول دبستاننیمه دوم 92 - نیمه اول 93چهارشنبه : 20:00-18:00
آمادگی 1 و 2 - اول دبستاننیمه دوم 92 - نیمه اول 93پنجشنبه 16:30-14:30
الفدوم و سوم دبستانشنبه : 20:00-18:00
الفدوم و سوم دبستانسه شنبه : 20:00-18:00
الفدوم و سوم دبستانچهارشنبه : 20:00-18:00
بچهارم و پنجم دبستانچهارشنبه : 20:00-18:00
 
در حال رزرو
در حال ثبت نام
تکمیل شد
 
 
 
 
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به آموزشگاه موسیقی پارس می باشد.
Designed by Simatarh.com